27 مهر 1398

#ورزشی
کسب مقام سومی خانم کوثر محمدخاني (نوه مشهدی میرزی)در رشته هاپکیدو در مسابقات قهرمانی استان به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم و برای ایشان موفقیت روزافزون در زندگی و در عرصه های ورزشی را آرزومندیم.

از طرف اهالی محترم روستای طرازان سفلی